น้องปีใหม่

ความโชคดีแรกแห่งปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่พอจะเห็นได้ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม ไม่มีเรื่องราวอื่นใดนอกจากการได้เป็นเจ้าของสัตว์สี่เท้าเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัว นั่นคือได้ น้องปีใหม่ มาเป็นสมาชิกใหม่แห่งสวนนาป่าไผ่