ก่อนตะวันแลง

ก่อนตะวันตกดิน หรือ ก่อนตะวันแลง กิจวัตรประจำวัน คือ เข้าสวน รดน้ำต้นไม้

เก็บภาพระหว่างทางเดินไปสวนมาฝาก ท้องฟ้า ฟางข้าว ทุ่งนา และขุนเขา ให้ความรู้สึกอิสระ ปลอดโปร่ง โล่งใจ ได้เป็นอย่างดี

ก่อนตะวันแลง

ก่อนตะวันแลง

ก่อนตะวันแลง

ก่อนตะวันแลง

ก่อนตะวันแลง วันนี้ ได้ทำหน้าที่ดั่งที่ตั้งใจไว้แล้วทุกประการ