ทำบุญวัดลานบุญ

กิจกรรมดีๆ วันแรกแห่งปี ทำบุญวัดลานบุญ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

เกี่ยวกับวัดลานบุญ

วัดลานบุญ วัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร วัดมีเนื้อที่ 21 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา ทิศใต้ติดกับคลองประเวศบุรีรมย์

ทำบุญวัดลานบุญวัดลานบุญตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2440 เดิมมีชื่อว่า วัดหนึ่ง สร้างโดยขุนทิพย์ ยายโหมดอุทิศที่ดินให้สร้างวัด ได้พร้อมใจกับชาวบ้านร่วมกันสร้างสำนักสงฆ์ใกล้กับปากคลองหนึ่ง และได้อุปถัมน์บูรณะจนเรื่อยมา วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2517 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร

ทำบุญวัดลานบุญสภาพวัดแวดล้อมไปด้วยหมู่บ้านจัดสรรและโรงงานอุตสาหกรรม อาคารเสนาสนะ ได้แก่ อุโบสถทรงจีน ภายในประดิษฐานพระประธานหน้าตักกว้าง 3 ศอกคืบ กุฏิสงฆ์จำนวน 20 หลัง อาคารคอนกรีต 4 หลัง เป็นอาคารไม้ 16 หลัง หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ และวิหารภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามว่า หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางขัดสมาธิเพชร องค์สูงประมาณ 31 นิ้ว หน้าตักกว้าง 27 นิ้วครึ่ง

ทำบุญวัดลานบุญด้วยเกรงว่าวัดแถวบ้านคนจะเยอะ จึงคิดถึงวัดที่อยู่นอกเมืองออกไปหน่อย ว่าจะไปวัดขวัญเรียม ตาข้างบ้านซึ่งไปมาแล้ว บอกว่าคนเยอะมาก จึงคิดถึงวัดที่ไกลออกไปอีก ที่สุดก็สรุปกันได้ว่า ไป ทำบุญวัดลานบุญ ที่วัดนี้นอกเหนือจากการทำบุญทั้งหลายทั้งปวงแล้ว ยังได้ทำบุญกับปลาด้วย

ทำบุญวัดลานบุญ

ทำบุญวัดลานบุญ

ทำบุญวัดลานบุญ

ทำบุญวัดลานบุญ

ทำบุญวัดลานบุญ

ทำบุญวัดลานบุญ

ทำบุญวัดลานบุญ

ทำบุญวัดลานบุญ