ฟังเพลง สายัณห์ สัญญา

รวมฮิตเพลงดัง ฟังเพลง สายัณห์ สัญญา พี่เป้า ได้ทุกวันที่นี่

ฟังเพลง สายัณห์ สัญญา

สายัณห์ สัญญา (31 มกราคม พ.ศ. 2496 – 11 กันยายน พ.ศ. 2556) ชื่อเล่น เป้า เป็นอดีตนักร้องเพลงลูกทุ่งชาวไทย มีน้ำเสียง ลีลา อันเป็นเอกลักษณ์ สายัณห์ สัญญา มีผลงานเพลงอันเป็นอมตะ ติดหูคนไทยมากมายหลายสิบเพลง มานานกว่า 3 ทศวรรษ