ยอดรักของฉัน

ยอดรักของฉัน ฉันจะฟังบทเพลงอันแสนไพเราะเหล่านี้ตลอดไป เพลงเก่าที่ไม่เคยสิ้นมนต์ขลัง

ยอดรักของฉัน

ยอดรักของฉัน