ยอดรัก สลักใจ ปัดฝุ่น รุ่นพิเศษ

ลูกทุ่ง เพลงเก่า ยอดรัก สลักใจ ปัดฝุ่น รุ่นพิเศษ

ยอดรัก สลักใจ ปัดฝุ่น รุ่นพิเศษ

ปัดฝุ่น รุ่นพิเศษ 5+1 ชื่อชุดว่าอย่างนั้น แต่ปัจจุบันเพลงของพี่แอ๊วฝุ่นไม่สามารถเกาะได้แม้แต่นิดเดียว เพราะถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบดิจิทัลทั้งหมดแล้ว จึงสะอาดและไม่มีวันที่จะสูญหายไปจากโลกนี้ มาเถิดเพื่อนๆ มาฟังด้วยกัน

ยอดรัก สลักใจ ปัดฝุ่น รุ่นพิเศษ