ร้อนแล้วอย่างเป็นทางการ

ร้อนแล้วอย่างเป็นทางการ

นานๆ ตัดที ยุคนี้โควิดมันน่ากลัว

ร้อนแล้วอย่างเป็นทางการ

ร้อนแล้วอย่างเป็นทางการ
เมื่อก่อนชอบหอยเชอรี่ ทุกวันนี้ชอบหอยจูบ

ร้อนแล้วอย่างเป็นทางการ

Live for an easier life