สระน้อยกลางสวน

สระน้อยกลางสวน สระนี้ขุดด้วยมือในฤดูเก็บเกี่ยวข้าว

สระน้อยกลางสวน ขณะที่คนอื่นเก็บเกี่ยวข้าวเราขุดสระ เป็นสระเล็กๆ รับน้ำจากจุดที่สูบน้ำขึ้นมา โดยการขุดคลองไส้ไก่เล็กๆ เพื่อให้น้ำไหลเข้ามาสู่สระ

สระน้อยกลางสวน

สระน้อยกลางสวน ขุดไปเรื่อยๆ เหนื่อยก็พัก ให้ลึกที่สุดเท่าที่เวลาและโอกาสในการขุดจะมากน้อยแค่ไหน เพราะยิ่งลึกก็ยิ่งเก็บน้ำได้มาก

สระน้อยกลางสวน ใช้จอบเท่านั้นเป็น เครื่องมือขุดสระ ขุดวันละนิดละหน่อยก็เป็นรูปเป็นร่าง เป็นสระน้อยสำหรับเก็บน้ำได้สมดั่งเจตนารมณ์

สระน้อยกลางสวน อาจใช้สายยางก็ได้เพื่อนำน้ำเข้ามาสู่สระ แต่วิธีนี้นำความชุ่มชื่นมาให้สวนได้มากกว่า ตามแนวที่น้ำไหลผ่าน เครื่องปลูกที่อยู่บริเวณใกล้ๆ ก็พลอยได้รับอานิสงส์ตามไปด้วย

สระน้อยกลางสวน

สระน้อยกลางสวน เบาแรงได้เยอะ กรณีต้องรดน้ำต้นไม้ อาจใช้สูบอีกต่อหนึ่งส่งน้ำไปยังเครื่องปลูกต่างๆ ได้ ในโซนที่อยู่ไกลจากแหล่งน้ำ หรือแม้แต่จะตักน้ำไปรดต้นไม้ในบริเวณใกล้ๆ ก็ไม่ต้องเดินไกล