สวนคือวิมานของเรา

สวน ที่ๆ อยู่แล้วปลอดโปร่ง โล่ง สบายใจ เรียกว่า สวนคือวิมานของเรา ก็ว่าได้

สวนคือวิมานของเรา

สวนคือวิมานของเรา

สวนคือวิมานของเรา
สร้างอะไรก็ได้ที่ใจต้องการ เพราะวิมานนี้คือของเรา

สวนคือวิมานของเรา

สวนคือวิมานของเรา
เสร็จละ พอได้นั่งดื่มน้ำชา กาแฟ

Leave a Reply

Your email address will not be published.