สวัสดีครับคุณครู

นักเรียนทำความเคารพ สวัสดีครับคุณครู เป็นแบบนี้ทุกวัน แต่ตอนหมดคาบเรียน เปลี่ยนเป็น ขอบคุณครับคุณครู หรือเปล่า? ไม่แน่ใจ

สวัสดีครับคุณครู เป็นการทำความเคารพครูที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ เพราะตอนนี้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร บางโรงเรียนยังต้องเรียนออนไลน์อยู่ ได้ยินแว่วๆ ถึงเหตุผลที่ยังไม่เปิด ครูบอกกับนักเรียนว่า พวกเรายังไม่ฉีดวัคซีน คำถามที่ตามมาเมื่อได้ยินเช่นนั้น วัคซีนสำหรับเด็กมีหรือยัง? ถ้ามีแล้วดีพอหรือยัง? สวัสดีครับคุณครู

โลกนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน ยิ่งโง่ ไม่ได้เรียน ไม่มีความรู้ จะอยู่ยากหนักขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้น เรียนและเรียน ไม่ว่าจะด้วยช่องทางใดก็ตาม

สวัสดีครับคุณครู

ขอบคุณความรู้ที่พยามยามส่งมาให้ แม้จะลอยมาทางอากาศก็ยังถือว่าได้เรียนได้รู้ ขอบคุณค่าอาหารกลางวันที่ส่งให้ทุกเดือน ขอบคุณสำหรับ อุปกรณ์การเรียน ขอบคุณครับคุณครู สวัสดีครับคุณครู