สุเทพ วงศ์กำแหง จะคอยขวัญใจ

ฟังเพลงเก่า เพลงลูกกรุง สุเทพ วงศ์กำแหง จะคอยขวัญใจ

สุเทพ วงศ์กำแหง จะคอยขวัญใจ

สุเทพ วงศ์กำแหง จะคอยขวัญใจ