แล้วแลง29-1-65

แล้วแลง29-1-65

แล้วแลง29-1-65
ยุคข้าวยากหมากแพง กินง่ายๆ ไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อ

มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท
อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
จงใช้น้อยกินน้อยค่อยบรรจง
อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน

Live for an easier life