ไม่มีอะไรทำก็นอน

พ่อ เบื่อจังไม่มีอะไรทำ ไม่มีอะไรทำก็นอน สิลูกยากอะไร

ไม่มีอะไรทำก็นอน

บอกแล้ว พ่อก็ไปตัดหญ้าอีกด้านหนึ่งของสวน ตัดเสร็จมองไปทางสระน้อยกลางสวนที่อยู่ระหว่างขุด ภาพที่เห็นคือสระน้อยกลายเป็นที่นอนของเจ้าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเสียแล้ว

ไม่มีอะไรทำก็นอน

เปลนอนก็มี เสื่อปูนอนก็พร้อม ไม่เลือก เลือกนอนแช่น้ำโคลนซะงั้น มันไม่เหมือนอาบน้ำแร่แช่น้ำนมนะ ลูกเอ๋ย

ไม่มีอะไรทำก็นอน

แต่ก็ช่างเถอะ อย่างไรเสีย ร่างกายที่ดำเปื้อน ก็ยังล้างง่ายกว่าจิตใจที่ไม่ใสสะอาด เอาตามที่สบายใจเลยนะลูกชาย สวนก็ของเรา สระก็ของเรา ไม่มีอะไรทำก็นอน

ไม่มีอะไรทำก็นอน