Category Archives: pyw2020 live

เติมเน็ตให้เพื่อน

บันทึกไว้สักหน่อย กันลืม สำหรับการ เติมเน็ตให้เพื่อน หรือเติมเน็ตให้เบอร์อื่น เนื่องจากวันนี้มีโอกาสได้เต็มเน็ตให้เบอร์อื่น Continue reading เติมเน็ตให้เพื่อน

น้องปีใหม่

ความโชคดีแรกแห่งปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่พอจะเห็นได้ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม ไม่มีเรื่องราวอื่นใดนอกจากการได้เป็นเจ้าของสัตว์สี่เท้าเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัว นั่นคือได้ น้องปีใหม่ มาเป็นสมาชิกใหม่แห่งสวนนาป่าไผ่ Continue reading น้องปีใหม่