เรื่องของอาเซียน

เรื่องของอาเซียน เหล่านี้ บันทึกไว้เป็นความรู้ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียน มีเรื่องราวของประเทศอาเซียนน่ารู้มากมาย รวมทั้งเรื่องราวดั่งต่อไปนี้ด้วย ธนชาต แสนโคตร